Robot phát cơm, đưa thuốc cho bệnh nhân Covid-19

Robot phát cơm, đưa thuốc cho bệnh nhân Covid-19

Ngoài vận chuyển cơm nước, thuốc men đến tận phòng bệnh, chuyển rác thải ra ngoài, robot còn có màn hình theo dõi để kết nối hình ảnh và giọng nói từ xa giữa các y bác sĩ và bệnh...

XÃ HỘI

Xem thêm XÃ HỘI

KINH TẾ

Xem thêm KINH TẾ

BẤT ĐỘNG SẢN

Xem thêm BẤT ĐỘNG SẢN

Sức Khỏe

Xem thêm Sức Khỏe

PHÁP LUẬT

Xem thêm PHÁP LUẬT

THỂ THAO

Xem thêm THỂ THAO

XE

Xem thêm XE

VĂN HÓA

Xem thêm VĂN HÓA

DU LỊCH

Xem thêm DU LỊCH

GIÁO DỤC

Xem thêm GIÁO DỤC

Công Nghệ

Xem thêm Công Nghệ