BẤT ĐỘNG SẢN

Hàng loạt khu đất quốc phòng sử dụng không phù hợp quy hoạch

Qua rà soát, TP Nha Trang (Khánh Hòa) có 8 khu đất quốc phòng sử dụng không phù hợp quy hoạch sử dụng đất nằm trên những tuyến đường trung tâm, có vị trí đắc địa ở phố biển hiện nay.