xuân

GIÁO DỤC

Phản hồi loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”: Ông Đinh Trần Ngọc Huy lợi dụng danh nghĩa Tạp chí Khoa học đại học Đà Lạt

Sau loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học” (đăng từ ngày 28 đến 30-11), Báo SGGP nhận được công văn của Trường ĐH Đà Lạt cung cấp thông tin về hành vi lợi dụng danh nghĩa của Tạp chí Khoa học đại học Đà Lạt (Trường ĐH Đà Lạt).