SỨC KHỎE

Bà Phạm Khánh Phong Lan: Không phải cứ thực phẩm siêu thị là đảm bảo an toàn 100%

Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, không phải cứ thực phẩm siêu thị là đảm bảo an toàn 100%, không phải cứ sản phẩm ở chợ là không tốt. Thực phẩm sạch hay không sạch phải được trả lời bằng kết quả kiểm nghiệm.