XÃ HỘI

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phải trả lời câu hỏi có thiếu điện hay không ​

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tập trung vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng, trả lời câu hỏi có thiếu điện hay không, đảm bảo an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay thế nào?