Người dân có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu?

Người dân có thể xem hộ chiếu vaccine ở đâu? ảnh 1

Trình bày: MINH THƯ