UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý tình trạng phân lô tách thửa tại đồi chè

Trước tình trạng hiến đất làm đường phân lô tách thửa, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu hai địa bàn nóng khẩn trương báo cáo các nội dung liên quan để lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi kiểm tra xử lý.

Ngày 7/12, UBND tỉnh Lâm Đồng ra văn bản hoả tốc giao UBND TP Bảo Lộc và UBND huyện Bảo Lâm tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến việc hiến đất làm đường giao thông mới, tách thửa trên địa bàn từ năm 2018 đến nay

Nơi đây là hai điểm nóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng về tình trạng hiến đất làm đường, phân lô tách thửa, quảng cáo dự án bất động sản, bát nháo trong những năm gần đây.

Hai địa phương nói trên phải nêu rõ và chi tiết từng thửa đất hoặc khu đất theo các nội dung: Tên người tách thửa, địa chỉ thửa đất hoặc khu đất tách thửa, diện tích thửa đất hoặc khu đất đề nghị tách thửa, diện tích đất hiến hoặc đất trả lại làm đường giao thông mới, số thửa đất mới sau khi tách thửa, diện tích tối thiểu, tối đa của thửa đất mới tách, quy hoạch sử dụng đất, thời điểm giải quyết đề nghị tách thửa, cơ quan cho phép tách thửa, hiến đất làm đường.

Mặt khác, báo cáo phải nêu rõ hiện trạng sử dụng của thửa đất sau khi tách thửa, hiện trạng sử dụng của đường giao thông mới, đã hoàn thành đầu tư hạ tầng dùng chung hay chưa?, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước… Hai địa phương này phải gửi báo cáo về UBND tỉnh Lâm Đồng trước 11 giờ ngày 8/12/2021.

Dự án không phép quảng cáo rầm rộ

Dự án không phép quảng cáo rầm rộ

Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng ông Ngô Văn Ninh, sau khi nhận được báo cáo, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ trực tiếp đi kiểm tra để nắm bắt cụ thể tình hình, xử lý dứt điểm, tránh tình trạng lợi dụng hiến đất để phân lô, bán nền trái pháp luật, gây thất thu ngân sách Nhà nước, vừa qua TP Bảo Lộc đã tiến hành kiểm điểm kỷ luật một số đơn vị và cá nhân. Tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu phải làm lại, tiếp tục kiểm điểm một cách nghiêm túc những vi phạm liên quan đến việc phân lô bán nền.

Sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh, UBND TP Bảo Lộc đã kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Dư luận tại địa phương cho rằng cần xử lý trách nhiệm của UBND TP Bảo Lộc và Sở TN&MT Lâm Đồng vì để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng nói trên.

Theo Báo Dân Sinh

Link nội dung: https://nhipsongsaigon.vn/ubnd-tinh-lam-dong-chi-dao-xu-ly-tinh-trang-phan-lo-tach-thua-tai-doi-che-a4553.html