GIÁO DỤC

Triển khai chương trình “Điều ước cho em“

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình “Điều ước cho em” nhằm hỗ trợ học sinh và các cơ sở giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn, các tỉnh miền Trung chịu nhiều thiệt hại của thiên tai. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc cải thiện những khó khăn của học sinh như thiếu sách,...