Đề nghị tháo gỡ vướng mắc cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam

 

 Nhiều học viên kiến nghị về việc không được cấp bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp sau khi theo học tại Học viện Múa Việt Nam. Ảnh internet minh họa.

Cụ thể, do đặc thù trong công tác đào tạo nhóm ngành nghệ thuật múa hiện nay: Học sinh vào học tại trường từ lúc còn nhỏ (khi mới học hết lớp 6, hoặc lớp 7, 8), vì vậy, học sinh phải tiếp tục học chương trình giáo dục phổ thông đồng thời với học kiến thức chuyên môn tại trường. Trên cơ sở thỏa thuận với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1017/GDCN ngày 17-2-2004 về việc ban hành Chương trình khung ngành, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ban hành Quyết định số 92/2004/QĐ-BVHTT ngày 1-10-2004 ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành múa.

Từ năm 2012 trở lại đây, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông cho học sinh. Sau khi hoàn thành chương trình này, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp mà không có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Bên cạnh đó, từ năm 2012, theo đề án tuyển sinh riêng, nhà trường tổ chức đào tạo tích hợp trình độ cao đẳng, ngành Diễn viên múa. Theo đó, học sinh sẽ được học liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Tuy nhiên, nhà trường không tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấp cho học sinh mà tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn, học sinh đạt kết quả sẽ được chuyển tiếp lên học trình độ cao đẳng. Vì vậy, học sinh theo học chương trình đào tạo tích hợp trung cấp và cao đẳng tại trường sẽ không có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Để bảo đảm quyền lợi cho người học, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, cho phép Học viện Múa Việt Nam cấp Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp và đạt kết quả theo quy định tại kỳ thi chuyển giai đoạn của Học viện; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành các môn văn hóa trung học phổ thông trong Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp, nhóm ngành múa cho học sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện Múa Việt Nam.

Trước đó, nhiều học sinh và phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã kiến nghị về việc hơn 300 học sinh không được cấp bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp sau khi theo học tại Học viện. Do đó, học sinh gặp khó khăn và không đủ điều kiện để theo học tại các cơ sở đào tạo hoặc nơi làm việc yêu cầu có bằng trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc trung cấp chuyên nghiệp...

Theo HNMO

  • Tags: