Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên: An toàn thì mới đi học, đi học phải bảo đảm an toàn
 

Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Giao-duc/1016763/thu-truong-bo-y-te-do-xuan-tuyen-an-toan-thi-moi-di-hoc-di-hoc-phai-bao-dam-an-toan 

 
 
 
  • Tags: