Thành phố Hồ Chí Minh có Phòng Nghiên cứu khoa học đô thị
 
 
 
 
  • Tags: