Đề xuất dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng Bảo hiểm xã hội số từ ngày 1-6

Việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh BHYT mang lại những lợi ích thiết thực, được các bên liên quan đánh giá cao.

Dùng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số trong khám, chữa bệnh BHYT mang lại nhiều lợi ích thiết thực. 

Cụ thể, người tham gia BHYT tiết kiệm được thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại thẻ khi không may thẻ bị hỏng hoặc mất; không phải xuất trình thẻ giấy khi làm thủ tục khám, chữa bệnh.

Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh BHYT cho bệnh nhân nhanh chóng, thuận lợi; thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham gia.

Còn cơ quan BHXH tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý và in thẻ, tạo thuận lợi trong công tác quản lý thẻ…

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh BHYT phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.

Trước những lợi ích được khẳng định, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1115/BHXH-TST đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID - BHXH số trong khám, chữa bệnh BHYT trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 1-6-2021.

Nguồn:http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998198/de-xuat-dung-hinh-anh-the-bao-hiem-y-te%C2%A0tren-ung-dung-bao-hiem-xa-hoi-so-tu-ngay-1-6

  • Tags: